Betalingssatser aldershjem/sykehjem

Vederlag for langtidsopphold (samme beregninger som sykehjem)
Egenandel ( vederlag for langtidsopphold i institusjon beregnes etter en fast prosentandel av følgende inntekter:

75% av folketrygdens grunnbeløp ( med fratrekk av et fribeløp fastsatt av Stortinget)
85% av andre inntekter (renter og andre avkastninger)
63% av krigspensjon

Skatt, gjeldsrenter og evt. forsørgelsesbyrde skal fratrekkes før vederlaget fastsettes.

Det skal gis en betalingsfri måned etter innflytting.

Sist endret 10.01.2014 14:56
padlock