Hjemmebasert omsorg - soneinndeling

Omfatter både helsetjenester og praktisk bistad/hjelp i egen bolig.

Organisering
Hjemmebasert omsorg er delt inn i fem soner med 5 avdelingssykepleiere og fast personell på hver sone.

Besøksadresse

Sunndal helsetun, Ringveien 13, Sunndalsøra

Postadresse
Pleie og omsorgstjenesten, Ringveien 13, 6600 Sunndalsøra

Telefon: 71 68 96 00
Telefaks: 71 68 96 01
Vakttelefon: 913 86 313

Epostadresse postmottak: postmottak.pleieomsorg@sunndal.kommune.no


Avdelingssykepleiere i hjemmebasert omsorg, telefon 71 68 96 00
Avdelingssykepleiere i hjemmebasert omsorg, telefon 71 68 96 00
NavnOmrådeNavn / E-post
Sone 1Ålvundfjord /Ålvundeid og Sunndalsøra langs Sunndalsveien, brannstasjon, Holten og SandeområdeTrine Aasen
Sone 2Gjøra / Grøa/ Hoelsand og Sunndalsøra langs Driva til Tico Ingeborg Smistad
Sone 3Jordalsgrenda / Øksendal, Tredal og fram til Tico, Hovensiden til Furu bru Siw Kari Sandnes
Sone 4Omsorgsboligen og bofellesskapet i helsetunparken Siri Hoås
Sone 5Psykisk helsearbeidMariann Meisal
Sist endret 19.12.2012
padlock