Prestjordet dagsenter - dagtilbud for demente

Dagtilbud for demente som bor i egen bolig.

Sunndal kommune har opprettet nytt dagsenter for aldersdemente ved Sunndal helsetun.

Dagtilbudet ligger organisatorisk under institusjonen, avdeling E. Det er ansatt en geriatrisk sykepleier og en aktivitør som har det daglige ansvaret.


Formålet

Er å kunne gi et regelmessig og meningsfylt aktivitetstilbud i fellesskap med andre utenfor hjemmet.
 

Kriterier

Til pasienter med ulike demenssykdommer.
 

Transport/måltider

 Pasienter som får tilbud om dagplass får tilrettelagt transport fra og til hjemmet og nødvendige måltider.


Søknadsprosedyrer   

Søknad om dagtilbud kan gjøres både muntlig og skriftlig. Det vil bli sendt ut skriftlig melding om tilbudet.

 

Pris

Det betales kr. 72 pr.dag og det betales kun for faktisk oppmøte.
 

Lovverk

Tjenesten er ikke lovpålagt.
 

Åpningstid

Tilbudet er åpent 5 dager i uka.
 


Besøksadresse

Sunndal helsetun, Ringveien 15. Sunndalsøra
Telefon 71 68 96 00

Ønskes mer informasjon, ta kontakt med pleie og omsorgstjenesten, telefon 71 89 60 00
Epost: postmottak.pleieomsorg@sunndal.kommune.no

Sist endret 23.06.2015
Fant du det du lette etter?