Publisert 07.02.2017
Barnehage

Søknadsomgangen gjelder tilbud om barnehageplass fra 15.08.17 og omfatter alle barnehager i Sunndal kommune. Søknadsfrist for 1. hovedinntak er 01.03.17, og søknad skjer ved bruk av elektronisk søknadsskjema som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Publisert 11.10.2016
Brev

Barnehagetjenesten arbeider nå med inntak av nye barn til oppstart 1. februar 2017. Det er 34 nye søkere til barnehagetjenesten. I all hovedsak 1-åringer. Vi trenger noe tid til å organisere tilbudet, og tildelingsbrev vil derfor bli sendt ut i løpet av uke 44.

 

Publisert 17.08.2016
Hoelsand barnehage

15. august starta den nye barnehagen på Hoelsand opp, samtidig som Malurten barnehage og Villabyen barnehage vart lagt ned. Dette markerer at siste fase av endringane i barnehagestrukturen, som vart vedtatt i 2013, no er sluttført.

Publisert 17.03.2016
Brev

Det jobbes med inntak av barn for høsten 2016. Vi har mottatt totalt 130 søknader innenfor søknadsfristen 1. mars 2016. Søknadene gjelder både nye barn og barn som søker overflytting til annen barnehage, som har et tilbud i dag.

Barnehagetjenesten står foran store endringer denne våren, der tilbudet ved Malurten og Villabyen barnehage legges ned, samt at nytt barnehagetilbud på Hoelsand opprettes. Dette innebærer at inntaket tar noe lenger tid. Vi sender ut brev etter påske, så fort vi har alt klart.

Publisert 11.02.2016
Barn i lek

Søknad om ny plass i barnehage, 1. hovedinntak.
Gjelder tilbud om barnehageplass fra 15.08.2016, og omfatter alle barnehager i Sunndal kommune. Søknadsfrist for 1. hovedinntak er 01.03.2016.

Søknad skjer ved bruk av elektronisk søknadsskjema som du finner her.
 

 

Publisert 22.05.2015

Fra 1. mai 2015 ble det innført en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Med lav inntekt menes her husholdninger som har en samlet skattepliktig kapital- og personinntekt på under kr 405 000,- pr år. Ingen husholdninger fra 1. mai 2015 skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Sunndal kommune vil trenge noe tid til å iverksette endringene i den nye forskriften. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om søknadsprosedyrer. Foreldre vil få mulighet til å søke kommunen om redusert foreldrebetaling i tråd med endringene, med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2015.  

 

Publisert 17.03.2015
Barnas verdens dag

Lørdag 21. mars inviterer Rikskonsertene og Sunndal kommune til Barnas verdensdager i Sunndal. Det vil bli musikk, dans, kunst og yrende folkeliv med mat lukt og lyder fra alle verdenshjørner. 
 
Det hele markeres med en åpning i Hovshall kl 1130. Etterpå vil det gå slag i slag med verksteder, konserter, matsalg og forskjellige aktiviteter fram til 1600.

Arrangementet er gratis.
 
Sunndalsøra er eneste stedet i fylket som har Barnas verdensdager i år.

 

 

Publisert 11.03.2015
Barnehagedagen 2015

Barnehagedagen ble markert 10. mars. Med slagordet «Vi vil ut!» satte vi barnehagens arbeid med natur og friluftsliv på dagsordenen. Bakteppet er Friluftslivets år 2015.

Publisert 10.03.2015
Barnehageutstilling 2015

Galleri Barbara er igjen smykket med kunst fra barnehagene i Sunndal.  Tirsdag 10. mars ble utstillingen åpnet med champagnebrus, frukt og sang av 2010 kullet. I år er temaet mangfold.

At kreativiteten og mangfoldet blomstrer i barnehagene er lett å se. I utstillinga finner vi elementer fra film, eventyr, samer og dyreverden for å nevne noe.

Vi oppfordrer alle til å ta en tur til Sunndal kulturhus for å nyte kunsten. Utstillinga vil henge ut mars.

 

Publisert 03.03.2014
Fagkveld

Mandag 3. mars var det invitert til felles fagkveld for alle barnehageansatte sammen med viktige representanter fra hjelpetjenestene barnevern, helsestasjon og PPT.
På agendaen sto erfaringsspredning fra utviklingsarbeidet ved Holten barnehage -"Tidlig Tverrfaglig Innsats".
Dyktige aktører fra barnehage og hjelpetjenestesystemet, og med vel 100 medarbeidere i ryggen er fra venstre:
Torill, Ingeborg, Mari, Reidun, Ruth og Magnhild. 

Publisert 30.01.2014
Trygg trafikk kampanje 2014

Fylkets trafikktryggingsutvalg (FTU) og Trygg Trafikk gjennomfører en stor kampanje om sikring av barn i bil sammen med alle barnehagene i kommunen vår. Kampanjen har 2 enkle hovedbudskap til foreldrene:

1 – Barn i bil skal ikke sitter foran aktiv airbag

2 – Barn i bil skal sikres bakovervendt helst til de er minst 4 år

Kampanjen skal foregå 2 uker i hver barnehage etter oppsatt kjøreplan og med utlevert materiell fra Trygg Trafikk. Kampanjen starter i Malurten barnehage og Tredal barnehage mandag 3. februar, så rullèrer kampanjen fra barnehage til barnehage de neste 8 ukene.

Publisert 07.10.2013
Fagdag for administrasjonen

I forbindelse med språkåret 2013 har Ålvundfjord og Ålvundeid mållag tatt initiativ til en felles fagdag for alle ansatte i barnehagetjenesten. Wenche Tjugum ved Holten barnehage og Berit Aasen ved Bikuben barnehage ga oss et minioritetsspråklig blikk på språk, kultur og identiet. Folkemusiker og damen bak boken "Enno så segla ho Magnill", Gro Kjelleberg Solli har lært oss lokale sanger fra Nordmøre som vi sang og leika i fellesskap. Hampus Eriksson fra Sunndal bibliotek fortalte oss hva biblioteket kan bidra med og hvordan vi i barnehagene kan utnytte kompetansen de har ved biblioteket. Sølvi Ann Fætten fra DMMH kurset oss i temaet fortelling og formidling av tekst. Det har med andre ord vært en innholdrik og svært nyttig dag for alle som jobber i barnehagetjenesten med fokus på språk som opplevelse, identitet og kommunikasjon. Mona Reinset fra mållaget, samt spesialpedagogisk fagteam i barnehagetjenesten har hatt ansvaret for å arrangere fagdagen.
 

Publisert 10.09.2013
Vennering

 

Forrige uke var årets kampanje i regi av Manifest mot mobbing, der temaet var "Voksne skaper vennskap - sammen".
Ved Villabyen barnehage laget de vennskapsbilde, vennskapsbånd og hadde flere aktiviteter knyttet til vennskap.
Ved Holten barnehage avdeling Edderkoppen har innholdet vært:  

Samlinger rundt det å være venner og  uvenner. Bøker med disse temaene stod fremme 2 uker før vennskaperuken og de skal være på avdelingen i 1 uke til – Edderkoppen vil rette en stor takk til Hampus på biblioteket som ordnet en bokpakke rundt temaet til de :)

Vennskaperdagen – laget vennskaperbånd, vennskapstre og skrev ned kloke ord fra barnemunn om venner.

Vennskaperdans – lastet ned «Blimed» dansen, og viste den på «storskjerm» Alle danset til den med stor innlevelse og entusiasme <3

De danset sanger om vennskap og venner

 

Publisert 01.03.2013
Magne Lerø

Da har Magne Lerø gjort unna sitt besøk på Sunndalsøra, og delt deler av sin klokskap med våre barnehageansatte og gode kolleger fra andre tjenester i kommunen. En fortreffelig kveld på alle måter, og tilbakemeldingene fra nærmere 150 tilhørere har vært udelt positive.
Når Bjørnar Myhr, denne fantastiske pianisten fra Molnes og Vigra, også hadde tatt turen for gjøre til beste sine pianoferdigheter, var det på alle måter borget for en flott kveld.

Publisert 06.05.2011
Stortingsmelding 18
Stortingsmelding nr. 18 er gitt navnet "Læring og fellesskap - tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov". Meldinga er oversendt Stortinget og grunnlaget for meldinga er tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 8. april inneværende år. Meldinga berører barnehagenes arbeid med barn med særlige behov, og retter søkelyset mot både det generelle padagogiske arbeidet i barnehagen, det tilpassende pedagogiske arbeidet, samt den spesialpedaogiske hjelpen som per dato er hjemlet som en rettighet i Opplæringsloven.

Meldinga kan lastes ned fra departementets hjemmeside på følgende adresse:http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-18-20102011.html?id=639487
Fant du det du lette etter?
   

Kontaktinformasjon

Barnehagetjenesten
Romsdalsvegen 2
6600 Sunndalsøra
E-post : post@sunndal.kommune.no
Telefon
: 71 69 91 56

Åpningstid
: 08.00 - 16.00

Søk

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Barnas verdens dag
Barnas verdens dag
Redaktør Siv-Grete Sponås      Teknisk ansvarlig Janne Sunde
Login for redigering Login for redigering