Rasfare - stengte veier og anlegg

Stengte veier: Oppdølstranda, Rv 70 (ras i Horrvika) og Hovenveien (Mæhle). Nattestengt vei (kl. 19.00 -07.30): Litledalsvegen fra Hårstad, Fjellgardsveien vurderes. Stengte anlegg: turområde, svømmehall og sporthall i Fagerhaugan er stengt inntil videre. Rasfaren er stor (4) og det er redusert fremkommelighet på veiene. Folk oppfordres til ikke å ferdes unødvendig ute og langs vei. Situasjonen vurderes fortløpende og informasjon blir lagt ut på hjemmesida.     


Kommentarer

Totalt 1 stk. kommentarer.
padlock