Frisklivsgruppe og Bra-mat kurs høsten 2017

 

Frisklivsgruppe høst 2017

Frisklivssentralen starter opp ei ny frisklivsgruppe i høst. Gruppa møtes to ganger i uka i 10 uker og har fokus på styrke- og kondisjonstrening. Aktivitetene starter i uke 38 og varer til uke 48. Det vil bli individuelle helsesamtaler før og etter de 10 ukene. Det vil også bli temaundervisninger i oppfølgingsperioden (f.eks fysisk aktivitet, kosthold, endringsteori, motivasjon). Egenandel på 300 kr. Ta kontakt med Frisklivssentralen hvis dette kan være noe for deg!

Bra-mat kurs høst 2017

Frisklivssentralen skal arrangere kostholdskurs i høst. Kurset varer over 5 kvelder som er fordelt utover høsten. Målet er å øke motivasjonen for å endre kostholdsvaner. Bra mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Du får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å lese varedeklarasjon. Første kursdag er 31. august. Kurset er på kveldstid. Egenandel på 300 kr. Ta kontakt med Frisklivssentralen hvis dette kan være noe for deg!

Kristine Stulen, Fungerende leder for Frisklivssentralen

Telefon 90712193 eller epost: frisiklivssentralen@sunndal.kommune.no