Åpne møter om kommuneplanens arealdel

Folkemøte Øksendal 2015 - Klikk for stort bilde I forbindelse med at kommuneplanes arealdel skal rulleres, ønsker vi å få synspunkter fra innbyggerne.  I den forbindelse skal det arrangeres åpne dialogmøter i bygdene.

Følgende møter er planlagt:

  • Grøa samfunnshus, tirsdag 17.oktober kl. 19-21

  • Musgjerd grendahus, onsdag 18. oktober kl. 19-21

  • Samfunnshuset Fossheim, torsdag 19.oktober kl. 19-21

  • Ålvundeid grendahus, tirsdag 24. oktober kl. 19-21

  • Øksendal samfunnshus, onsdag 25. oktober kl. 19-21

  • Grendahuset ved Hoelsand barnehage, mandag 30. oktober kl. 19-21

På møtene vil vi ta en kort orientering om arbeidet og så blir det anledning til å komme med tilbakemelding på aktuelle tema i utredningsarbeidet som bolig, veger, klima- og miljø, næring og barn og unge.

Velkommen på møte!


"Gjestebud" som alternativ til åpne møter

Dersom du ikke ønsker eller har anledning til å delta på åpne møter, kan kanskje "gjestebud" være noe for deg.

Dette går ut på at enkeltpersoner tar på seg å være gjestebudverter, og samler en liten gruppe av venner/bekjente for å diskutere ett eller flere tema som kommunen ønsker tilbakemelding på.  Dette kan være f.eks. være hva dere synes er bra og hva dere synes bør forbedres når det gjelder nærmiljø, friluftsliv, næring, boligbehov osv. Så sender gjestebudvertene synspunktene til kommunen som innarbeider det i et innspillsdokument til planen.

Vil du være gjestebudvert, ta kontakt med planlegger Berit Skjevling.


Mer informasjon om arbeidet med rullering av arealplanen ligger på Arealplan-rullering 2017-2019

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Telefon 71 69 92 27

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra