Ansattoversikt


Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 94 35
71 69 93 27

Blåklokka:      71 69 93 24 \ 414 79 188

Gullstjerna:    71 69 93 23 \ 907 73 940

Hestehoven:  71 69 93 25 \ 905 27 453

Kvitveisen:     71 69 93 29 \ 905 12 425

Prestekragen: 71 69 93 26 \ 904 75 029

71 69 93 50 71 69 93 40

           

Hvitt hus, Marihøna:  71 69 93 54

Hvitt hus, Mauren:     71 69 93 53

Edderkoppen:            71 69 93 52

Knotten:                      71 69 93 51

Rødhuset, Humla:      71 69 93 56

Rødhuset, Myggen:    71 69 93 55

Villabyen, 1-2 pr:        469 59 503

Villabyen, 3 år:           902 52 631

71 69 93 20


Avd. Mogrenda – 48 09 29 23

Avd. Karhaugen – 94 15 87 04

Avd. Liahaugen – 41 79 95 80

Avd. Nausthaugen – 95 41 08 70

Avd. Vardhaugen – 46 95 51 30

71 69 93 80

Grønnetuss:            902 37 628

Labbetuss:              71 69 93 83

Smitt:                       71 69 93 81

Smule:                     71 69 93 82

Øksendal kontor:     71 69 94 19

Øksendal avdeling: 71 69 94 18

Rektor
Styrer 71 69 93 80
Styrer 71 69 93 20
Styrer 71 69 93 27
Spesialpedagog
Styrer 71 69 93 50

Eiendomstjenesten

Ansatte i avdelingen Eiendomstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Eiendomssjef 71 69 90 00 911 14 784
Jan Erik Holthe
Vedlikeholdsleder 71 69 92 08 911 14 777

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 14 41
Industrivegen 5, 6600 Sunndalsøra 71 69 97 50
71 68 99 70

Grunnskoletjenesten

Ansatte i avdelingen Grunnskoletjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 90
Avdelingsleder i grunnskoletjenesten 996 37 279
Rådgiver 71 69 90 94 915 71 976
Skolesjef 71 69 90 90 992 62 960
Liv Ingrid Horvli
Rådgiver Grunnskoletjenesten 71 69 90 93 997 95 838

Helse- og barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Helse- og barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 482 10 935
71 12 20 60 947 80 449
993 54 742
71 69 10 11
Familieveileder 71 69 90 30 450 35 965
Helsesjef 71 69 90 30 950 81 824
Fysioterapeut 71 40 56 78
Jordmor 71 69 90 30 905 15 049
Psykolog - spesialist i klinisk psykologi 71 69 90 30
71 69 91 31
Spesialsykepleier 71 69 90 30
71 69 90 30
Helsesøster 71 69 90 34
71 69 90 30 948 44 346
71 69 90 30

Sunndal asylmottak 71 69 93 12\ 71 69 90 43

Folkehelsekoordinator/Leder for Distriktsmedisinsk Senter 412 63 977
Barnevernleder 71 69 91 31
Sjeffysioterapeut 906 35 982
Fysioterapeut 483 94 112
Frisklivskoordinator 907 12 193

Innvandrertjenesten

Ansatte i avdelingen Innvandrertjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjef for innvandrertjenesten 71 69 92 80 908 69 503
Bente Mosbakk
Leder ved voksenopplæringen 71 69 92 82
71 69 92 84 916 12 914
Leder Sunndal asylmottak 71 69 93 02 900 61 755

Kirkekontoret i Sunndal

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret i Sunndal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 23 00
Kirkeverge 951 29 136
Sogneprest 959 13 425

Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Formann vann og avløp 456 11 900
Formann verksted 71 69 92 19
Oppsynsmann veg, park og renovasjon 71 69 92 16 917 61 104
Varabrannsjef/feiermester 71 69 13 90 416 93 988
992 99 120
Formann veg/renovasjon/maskin 900 58 390
Formann park 906 37 385
Økonomikonskulent 71 69 92 43
Teknisk sjef 71 69 90 00 907 22 223
Eilif M Lervik
Feiersvenn / feiing og tilsyn 468 33 985
Oppsynsmann vann og avløp 71 69 92 12 913 86 294
400 06 504
Feiersvenn / feiing og tilsyn 917 40 127
Leder oppmåling 71 69 92 14 993 49 854
Teknisk planlegger 71 69 92 37 908 90 177

Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 94 71
Rektor 71 69 94 70
Ingemar Andersson
Gitar- og bandlærer
Sangpedagog
Lone Eines
Fiolinist og fiolinlærer
Synnøve Hammervold
Danselærer
Hege Lauritzen
Dansepedagog
Tendai  Makurumbandi
Basslærer og Møremusiker
Konsertpianist og pianolærer
Igor Melanyuk
Møremusiker og trommelærer
Jo Inge Nes
lærer i kunstfag
Brit Polden Sande
Møremusiker og gitarlærer
Øystein Sandbukt
Møremusiker
Peter Wergeni

Kulturtjenesten

Ansatte i avdelingen Kulturtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 91 27
71 69 91 65
71 69 91 80
Kultursjef 71 69 90 00 975 95 148
Ole Magne Ansnes
Svømmehallbestyrer 481 39 175


 

Avdelingsleder kulturhus og kino 71 69 91 74 971 90 697
Avdelingsleder ungdom 916 02 507
Klubbleder 481 13 149
Avd.leder idrett og friluftsliv 71 69 91 76 958 45 789
Museumsstyrer 974 71 942
MOT-koordinator

Ledergruppa

Ansatte i avdelingen Ledergruppa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plansjef 71 69 90 00 918 05 950
Anne Guri Aase
Kultursjef 71 69 90 00 975 95 148
Ole Magne Ansnes
Assisterende rådmann 71 69 90 00 991 57 947
Harriet Berntsen
Helsesjef 71 69 90 30 950 81 824
71 69 90 00
Randi Dyrnes
Økonomisjef 71 69 90 00 906 80 597
Andrea Solbjørg Fivelstad
Sjef for NAV Sunndal og Tingvoll 55 55 33 33 482 20 439
Anne Kari Grimstad
Eiendomssjef 71 69 90 00 911 14 784
Jan Erik Holthe
Skolesjef 71 69 90 90 992 62 960
Liv Ingrid Horvli
Teknisk sjef 71 69 90 00 907 22 223
Eilif M Lervik
Sjef for innvandrertjenesten 71 69 92 80 908 69 503
Bente Mosbakk
Stillingstittel 22 00 00 00 900 00 000
Barnehagesjef 71 69 91 56 906 57 095
Mona Reinset
Personalsjef 71 69 90 80 906 66 842
Ildri Solbakk
Pleie- og omsorgssjef 71 68 96 00 901 48 016
Anne Berit Vullum

Personalavdelingen

Ansatte i avdelingen Personalavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

Tlf.: 71 69 90 80 / 71 69 90 88

Personalsjef 71 69 90 80 906 66 842
Ildri Solbakk

Plan-, miljø- og næringstjenesten

Ansatte i avdelingen Plan-, miljø- og næringstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plansjef 71 69 90 00 918 05 950
Anne Guri Aase
jordbruksrådgiver 71 69 92 32
Byggesaksrådgiver 71 69 92 44
rådgiver 71 69 90 03
Plankonsulent 71 69 92 34
Fagkonsulent landbruk 71 69 92 41
Prosjektleder for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drivaregionen 71 69 92 45
arealplanlegger 71 69 92 27
skogbruksrådgiver 71 69 92 39

Pleie- og omsorgstjenesten

Ansatte i avdelingen Pleie- og omsorgstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 68 96 00
71 68 96 55
911 14 781
71 68 96 26
913 86 313
demenskoordinator 916 68 915
Kreftsykepleier 469 31 701

Kreftkoordinator er tilgjengelig i kontortid tirsdag og onsdag.

Pleie- og omsorgssjef 71 68 96 00 901 48 016
Anne Berit Vullum

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 08 71 69 90 09
Kontrollutvalgssekretariatet - daglig leder 71 11 15 79
Kontrollutvalgssekretariatet - rådgiver 71 11 14 52

Service- og informasjonsavdelingen

Ansatte i avdelingen Service- og informasjonsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00
informasjonsleder 71 69 90 19 917 29 894
71 69 93 33
avdelingsleder 71 69 90 10

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal

Ansatte i avdelingen Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 90 00

Skole - Sunndal ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Skole - Sunndal ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør 71 69 94 52 992 73 934
Rektor 71 69 94 60 416 77 733
Inspektør 71 69 94 51 996 49 167
71 69 94 50

Skole - Tredal skole

Ansatte i avdelingen Skole - Tredal skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 94 98
Rektor 71 69 94 91 975 73 711
Inspektør 71 69 94 92 970 82 574
71 69 94 90

Skole - Ålvundfjord skole

Ansatte i avdelingen Skole - Ålvundfjord skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 69 94 03
71 69 94 25
Rektor 71 69 94 20 905 89 116
Inspektør 71 69 94 26 990 33 716
71 69 94 20

Sunndal frivilligsentral

Ansatte i avdelingen Sunndal frivilligsentral
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Auragata 14, 6600 Sunndalsøra 71 69 92 70
Leder Sunndal frivilligsentral

Sunndal pensjonistsenter

Ansatte i avdelingen Sunndal pensjonistsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Drivavegen 26, 6600 Sunndalsøra 71 69 11 28

Økonomiavdelingen

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 71 69 90 74
Økonomisjef 71 69 90 00 906 80 597
Andrea Solbjørg Fivelstad
Økonomisjef 71 69 90 77 906 80 597
Økonomikonsulent 71 69 90 70
Økonomikonsulent / postmottak økonomi 71 69 90 70
Økonomikonsulent 71 69 90 79
økonomikonsulent 71 69 90 75